Dětská lékařka - MUDr. Sylva Štěrbová

Mlýnské nábřeží 1
614 00 Brno - Obřany


+420 545 230 682


info@detskylekar-sterbova.cz

Ceník služeb

Některé zákroky (případně administrativní úkony) prováděné v naší ambulanci jsou zpoplatněny a řídí se následujícím ceníkem hrazených služeb.

ceník hrazených služeb (platný od 1.3.2018)
Lékařská prohlídka v osobním zájmu za účelem vystavení, nebo prodloužení řidičského průkazu 300 Kč
Vystavení nebo prodloužení potravinářského průkazu 150 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu (2 roky) 150 Kč
Potvrzení při nástupu do MŠ a jeslí 100 Kč
Přihláška na střední a vysoké školy s vystavením lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělání 100 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti (tábory, lyžařské kurzy, škola v přírodě) - 2 roky 150 Kč
Krátká potvrzení na žádost rodičů (odklad ŠD, osvobození z TV) 100 Kč
Výdaje spojené s aplikací očkovací látky (bez ceny očkovací látky) 180 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu, zdravotního průkazu, OČR 100 Kč
Nástřel náušnic 400 Kč
Lékařský výpis pro pojišťovny 200 Kč
Lékařský výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 200 Kč
Doplatek za nepovinné očkování proti HPV (Silgard) 350 Kč
Doplatek za nepovinné očkování proti HPV (Gardasil) 2000 Kč
Doplatek za nepovinné očkování Prevenar 13 500 Kč
Vyplnění formuláře „Oznámení úrazu“, „Hodnocení bolestného“ 200 Kč

tisknout aktuální stránku