Dětská lékařka - MUDr. Sylva Štěrbová

Mlýnské nábřeží 1
614 00 Brno - Obřany


+420 545 230 682


info@detskylekar-sterbova.cz

Aktuality z pediatrie

// Přidáno: 17.11.2019


Ve středu 20.11.2019 v ordinaci pouze zdravotní sestra od 8,00 - 11,00h.

Akutní případy ošetří: MUDr. Kristina Otevřelová, DS Bílovice nad Svit., tel. 545228157 - 8,00 - 10,30 hod MUDr. Ivona Jonášová, DS Rotalova 38, Brno-Husovice, tel. 545571879 - 9,00 - 10,30 hod

Děkuji za pochopení

// Přidáno: 24.5.2018


GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tedy předpis Evropské unie, který od 25. května 2018 nahradí současný český zákon o ochraně osobních údajů. GDPR je v České republice závazné. Pravidla GDPR se vztahují i na poskytovatele zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb je podle GDPR (stejně jako podle stávajících právních předpisů) tzv. správcem osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Které osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem a jaká práva vzhledem k jejich poskytnutí máte? Vše potřebné najdete v příloze: „Informace o zpracování osobních údajů“

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

// Přidáno: 1.3.2018


Od 1. 1. 2018 dochází ke změně v očkovacím kalendáři vyplývající z novelizace vyhlášky č. 537/2006 sb. a zákona č. 48-1997 sb.

Stránka: 1/11

tisknout aktuální stránku